STAPRO s. r. o. je významným dodavatelem nemocničních informačních systémů

zároveň poskytovatelem služeb v oblasti informačních technologií pro zdravotnictví

FONS Enterprise je nejkomplexnější systém na trhu s plnou podporou procesů, s vysokou dostupností a výtěžností všech evidovaných informací a zahrnující podporu řízení kvality léčby. Nadčasová koncepce uživatelského rozhraní, nejnovější dostupné technologie a originální vnitřní architektura jádra systému v sobě kloubí jednoduchost, bezpečnost, flexibilitu a vývojový potenciál do budoucnosti. Plně podporuje bezpapírový provoz a maximální sdílení informací ve zdravotnictví.

FONS Enterprise

„Individuální přístup společnosti Stapro při úpravách provozovaných informačních systémů a jejich vzájemné komunikace výrazně napomáhá efektivní podpoře elektronických léčebných procesů v našem specifickém ústavu.“

prof. MUDr. Jan ŽALOUDÍK, CSc., ředitel Masarykova Onkologického Ústavu

Další informace

Vytváříme software pro všechny oblasti ve zdravotnictví – lékařské (nemocniční informační systémy, laboratorní systémy), ale také nelékařské (manažerské informační systémy, stravovací systémy, logistika skladů a mnohé další). Dodáváme komplexní řešení založené na vlastních produktech doplněných všemi souvisejícími službami včetně dlouhodobé podpory a outsourcingu zdravotnických informačních systémů. Naše systémy usnadňují a zefektivňují práci nejen lékařům, sestrám a managementu zdravotnických zařízení, ale zajišťují i větší bezpečí pro pacienty. Naše expertní konzultační služby umožňují poskytovatelům péče efektivně kontrolovat kvalitu vykazování a udržovat efektivní smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami. Dlouhodobě se zaměřujeme na elektronizaci zdravotnictví a bezpečné sdílení zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými účastníky zdravotní péče.

Kam dál?

Kontaktujte nás