MeDiLa

MeDiLa jest partnerem projektów instalacji oprogramowania ambulatoryjnego FONS Galen.
W ramach wspólnego projektu spółki Stapro i laboratoriów MeDiLa zostanie uruchomiona bezpośrednia elektroniczna komunikacja w zakresie zarówno wyników, jak i skierowań pomiędzy FONS Galen, a wszystkimi laboratoriami MeDiLa. MeDiLa uzyska w ten sposób możliwość oferowania swoim klientom niespotykanego komfortu przy kierowaniu na badania i skorzysta jednocześnie z silnych stron FONS Galen związanych z jego funkcjonowaniem w bezpiecznej chmurze. Więcej na www.medila.cz

Co dalej?

+420 731 193 593 (wsparcie)
+420 467 003 111 (recepcja)
stapro@stapro.cz

STAPRO s. r. o.
Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
IČ: 13583531