Potřebujete své pracovníky objednávat na pravidelné lékařské prohlídky?

FONS Galen je určený i pro firmy

Pro polikliniky nabízíme FONS Galen, který je svým nastavením přizpůsoben pro práci na malé i velké poliklinice. Velký důraz je kladen na ergonomii práce – lékař vidí při zápisu vyšetření pacienta vše potřebné na jedné obrazovce. Důležitou součástí systému je komplexní objednávkový systém, který umožňuje jednoduše a přehledně pacienta objednávat na požadovaná vyšetření. Lze pracovat i s objednávkami pacientů nebo externích lékařů.

„Hlavním přínosem je vedení dokumentace pouze v elektronické formě. Každý zaměstnanec si může upravit své pracovní rozhraní. Program považujeme za intuitivní. Nadefinované výkony nasmlouvané pojišťovnou umožňují správné výkaznictví s prakticky nulovou chybovostí. Ideální je online ověřování platného zdravotního pojištění. Zároveň posílání dávek je velmi jednoduché a zabere minimum času. V souhrnu vyjmenovaných výhod programu FONS Galen pak zbývá více času na pacienty. Největším přínosem je jednoduchá komunikace s pojišťovnami, pouze elektronické vedení dokumentace a kvalitní podpora tvůrců programu.“

MUDr. Petr Klézl, Urologická ambulance, Urologie Ukrajinská s.r.o.

Další informace

Kam dál?

Kontaktujte nás