eOčkování

V souvislosti s novelou zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a jejím dopadu do zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, která nabyla účinnosti dne 8. října 2021mají lékaři povinnost bezodkladně učinit elektronický záznam o očkování pacienta prostřednictvím systému eOčkování (SÚKL).

Termín spuštění povinného zaznamenávání očkování do systému je stanoven na 1. leden 2022 navíc se šestiměsíčním bezsankčním obdobím. Nicméně pokud dojde ze strany lékaře k zápisu očkování již po 1. prosinci 2021, není to problém, neboť i po 1. lednu 2022 bude umožněno zaznamenávat očkování zpětně.

Tento harmonogram a bezsankční období bylo ze strany Ministerstva zdravotnictví zvoleno primárně pro bezstresové zapojení lékařů do nového modulu a dostatek času na zavedení této změny do praxe.

Lékaři mají možnost nahlížet na informace nebo informace do eOčkování odesílat prostřednictvím webové aplikace SÚKL. V případě zájmu o propojení AIS Galen a eOčkování nabízíme nadstandardní moduly.