Category

specialni

Novinky ve verzi k 14. 9. 2021

By | Novinky, specialni | No Comments

Výběr sortimentu

Při výběru sortimentu v PLS prohlídkách a v okně Stav účtu je možný vícenásobný výběr položek s informací o celkové ceně veškerých položek.

Změna ikony nového vyšetření

Od nové verze bude ikona pro nové založení vyšetření (nové prohlídky) přesunutá z horního panelu přímo do okna vyšetření.

Uznání vakcinace proti Covid-19 ze zahraničí

Pokud byl pacient očkován proti Covid-19 v zahraničí, je potřeba informaci o podané dávce zaslat do ISIN. V takovém případě se v Galenu nevykazuje výkon, pouze se očkování doplní a odešle se informace do ISIN.Po výběru očkovací látky a pořadí dávky v očkovacím schématu uživatel zaškrtne checkbox “Uznat vakcinaci ze zahraničí”.

V dalším okně vyplní informace, které je nutné zaslat do ISIN.

Hodnoty polí šarže a exspirace látky nejsou v případě uznání očkování za zahraničí povinné.

Sjednocení vzhledu vyšetření v odbornosti gynekologie

V odbornosti gynekologie budou od nové verze sjednoceny a rozšířeny vzhled a funkčnost vyšetření.

Novinky ve verzi k 31.8.2021

By | specialni | No Comments

ISIN – stažení ostatních certifikátů a přehled informací o pacientovi

Byla vytvořena funkcionalita pro uživatele, kteří nepotřebují odesílat informace o očkování do ISIN, ale potřebují mít informace o pacientovi v souvislosti s Covid-19, zároveň mohou mít potřebu vytisknout certifikát o prodělaném testu nebo očkování. (Tato nadstavba je placená i pro ty uživatele, kteří stávající funkce ISIN mají)

Stávající funkce ISIN:

 • Přidat/odebrat pacienta z očkovacího seznamu
 • Odeslat kontaktní údaje pacienta do ISIN
 • Odeslat/smazat/editovat informaci o očkování do ISIN
 • Vytisknout/stáhnout certifikát o očkování

Nově přidané funkce ISIN:

 •  zobrazit si informace o pacientovi v souvislosti s Covid-19, které již v ISIN jsou zadané (karanténa, prodělané onemocnění, prodělané testy)
 • mít možnost pacientovi vytisknout certifikát o prodělaném testu a prodělaném onemocnění

Tato nadstavba může sloužit jako doplněk ke stávající výše popsané nadstavbě, nebo může fungovat sama o sobě bez první nadstavby.

Modul je již plně funkční, v případě, že máte zájem o jeho aktivaci, objednáte ho zadáním záznamu do našeho HelpDesku, nebo nás kontaktujte emailem na petricko@stapro.cz.

Nová statistika Měření
V IS Galen přibyla statistika, ve které najdete přehledně informace o základních údajích měření všech pacientů.
Úprava pravého panelu pacienta
Do pravého informačního panelu v dekurzu byly přidány drobné grafické úpravy.
 • Dlouhé názvy položek se nyní nově nebudou zobrazovat mimo okno aplikace. Název položky je zakončen … a celý název může být zobrazen po najetí myší v tooltipu.
 • Položky, které uvádí množství, např. předepsaný lék nyní zobrazují počet předepsaných kusů pouze od 2ks a výše. Pokud je předepsáno množství 1, číslice před názvem položky se nezobrazuje.
 • Byly opraveny položky tak, aby všechny byly rozklikové.

Novinky ve verzi k 17.8.2021

By | specialni | No Comments
Vyhledání medikace podle léčivé látky
Nově bude možné v textovém poli pro vyhledávání v číselnících medikací (tj. číselníky Pojišťovna a SÚKL) vyhledávat nejen podle názvu léčivého přípravku, ale také podle názvu léčivé látky v přípravku obsažené.
Platnost prvotního (inicializačního) hesla
Od nové verze bude možné v konfiguraci ,,Politika hesel” nastavit také platnost prvotního hesla uživatele. Tato možnost bude dostupná po zatrhnutí povinnosti změny hesla po prvním přihlášení. Doporučený čas je 60 minut.

Novinky ve verzi k 3.8.2021

By | specialni | No Comments

Zapomenuté heslo administrátora
V případě zapomenutého hesla bude možné od nové verze zaslat SMS s novým heslem. Tato možnost z bezpečnostních důvodů platí pouze pro účty, které mají roli administrátor/správce a mají uložený korektní formát mobilního čísla. Služba bude dostupná pod stávajícím oknem ,,Potřebuji pomoc”.
Uživatelé, kteří zapomenou své heslo a nemají roli správce, musí o nové heslo požádat právě svého správce, který jim nové heslo vygeneruje sám.

Notifikace u záznamů v kalendáři
Od nové verze bude možné odesílat SMS/Email notifikace o založení záznamu v kalendáři a připomínaní jeho termínu, stejným způsobem jako aktuálně v objednávkách v kalendáři.

Podrobný filtr v lůžkové péči
Podrobný filtr byl přidán také do modulu Lůžková péče.

Zrušení funkcionality Aplikační komentáře
17.08.2021 plánujeme odstranění této funkcionality z aplikace Fons Galen.

Novinky ve verzi k 20.7.2021

By | specialni | No Comments

Odeslání zprávy ECHO o změně nastavení smluvních výkonů
Byla přidána možnost, kdy správce společnosti může zapnout odesílání zprávy ECHO na pracoviště v případě přidání nebo odebrání nového smluvního výkonu. Do modulu Správa organizace > tlačítko Konfigurace byl přidán nový checkbox “Echo při změně smluvního výkonu”. Po zapnutí tohoto checkboxu a provedení změny ve smluvních výkonech u pojišťovny může správce odeslat zprávu uživatelům a informovat je o změnách. Odeslání zprávy je vázáno na uložení změn v nastavení smluvních výkonů pojišťovny. Tato zpráva je předvyplněna informacemi o provedených změnách a je plně editovatelná dle potřeb.

Kategorie příloh
Kategorie příloh byla rozšířená o novou položku ,,PLS”. Oknu s kategoriemi byl také upraven design a seřazení.
Poukaz na foniatrickou pomůcku
S ohledem na změny ve vyúčtování foniatrické pomůcky od 1. 9. 2021 a o ohledem na aktualizaci tiskopisu poukaz na foniatrickou pomůcku VZP, budou po nasazení verze zveřejněny tyto změny:
A) Bude dostupný aktualizovaný tiskopis Poukaz na foniatrickou pomůcku od 1. 7. 2021. Původní, neplatné, tiskopisy, budou deaktivovány (již vystavené tiskopisy budou viditelné, ale nebude možné vytvořit nový tiskopis).
B) V modulu Foniatrie přibyde pole Uplatněn pro zadání data uplatnění poukazu v detailu poukazu. Vyplnění data uplatnění je povinným polem, automaticky se do kolonky dotahuje aktuální datum.
Rozhodné datum pro vyúčtování poukazu je datum vydání pomůcky, a proto filtr v přehledu foniatrických pomůcek pracuje nad tímto datem.
Nastavení přenosu řádkové diagnózy
Uživatel může v nastavení (silueta hlavy v pravém horním rohu) konfigurovat, aby se v editoru výkonů přenášela řádková diagnóza z řádkové diagnózy předcházejícího výkonu. Pokud parametr není zapnut, tak se do řádkové diagnózy přenáší hlavní diagnóza.
Možnost zrušení upozornění na překročení frekvence vykazování výkonů u párových orgánů
Uživatel s rolí Správce má možnost nastavit, aby se na daném pracovišti nezobrazovalo upozornění na překročení frekvence při vykazování výkonů týkající se párových orgánů.
Nastavení: Správa organizace -> výběr konkrétního pracoviště -> UI konfigurace -> checkbox Neupozorňovat na frekvenční omezení výkonů u párových orgánů

 

Novinky k verzi k 22. 6. 2021

By | specialni | No Comments

Úprava Infopanelu pacienta

Infopanel (pod klávesou F4) bude mít kromě změněného designu nově možnost nastavit, za kolik dní zpětně se v infopanelu budou zobrazovat medikace. Toto nastavení provede uživatel s rolí Správce v UI konfiguraci pracoviště v záložce Nastavení infopanelu.

 

Vyhledávaní volných termínů v kalendáři

Od nové verze bude možné v kontextovém menu nad kartou pacienta (pravý klik myší na pacienta v kartotéce) vyhledat volné termíny v rámci ordinačních hodin. Tato možnost bude dostupná v modulu Ordinace, Objednávaní a Recepce.

Bližší popis:

V modulu Recepce se vyhledají volné termíny pro kalendáře, na které má přístup pracoviště, na kterém je pacient registrován. Když pacient není registrován, uživatel si může vybrat, pro které pracoviště (jeho kalendáře) ze společnosti bude volné termíny vyhledávat.

V modulu Objednávaní v rámci kontextu již vybraného pracoviště je logika stejná, jedině registrace pacienta se hledá nad aktuálním pracovištěm a v případě neregistrovaného pacienta má uživatel možnost zvolit jenom ta pracoviště, na která má sám přístup.

V modulu Ordinace se hledají volné termíny jenom nad aktuálním pracovištěm.

 

Nové API rozhraní
V IS Galen vzniklo nové API rozhraní, které aktuálně přenáší parametr RČ z aplikací třetích stran a následně otevře přímo kartu pacienta s daným přeneseným RČ.

 

Uzavíraní zúčtovacích zpráv
Zúčtovací zprávy je možné hromadně označit a ukončit. Tato úprava byla provedená v modulu Vyúčtovaní v oknech Přehled a Faktury.

Novinky k verzi 08.06. 2021

By | specialni | No Comments

PLS aplikace
Při pokusu o přidání stávajících pacientů (shoda RČ) do kartotéky k jednotlivým firmám si nově bude moci uživatel zvolit, zda chce přidat nový interval zaměstnání nebo editovat stávající.

Aktualizace funkcionality očkování ISIN
A) Možnost stažení certifikátu již po první dávce vakcinace
Po nasazení verze bude možné vydat pacientovi certifikát již po první dávce očkování u očkovacích látek, které mají očkovací schéma sestávající ze dvou dávek. Certifikát je tak možné stáhnout u vakcinace, která je ve stavu probíhající nebo ukončená.

B) Možnost získání certifikátu ze záložky Seznam očkování ISIN
Nově bude možné stáhnout certifikát o očkování také z přehledu vakcinací pacienta v záložce Seznam očkování ISIN pomocí tlačítka vedle stavu vakcinace. Certifikát tak bude možné stáhnout i pro vakcinace, které nebyly odeslány z AIS Galen.

C) Možnost otevřít certifikát přímo v nastavené výchozí aplikaci
Kromě stávající funkcionality uložení certifikátu o očkování do počítače uživatele bude také možné otevřít certifikát ve výchozí aplikaci pro prohlížení souborů ve formátu .pdf. Soubor tak nebude nutné ukládat, ale otevře se přímo.

D) Možnost odeslat kontaktní údaje pacienta z Galenu do ISIN

V kartě pacienta v části Kontakty bude dostupné tlačítko Kontakty pacienta v ISIN. Po jeho stisku se zobrazí okno, v jehož horní části jsou zobrazení kontakty pacienta zadané v ISIN. Ve spodní části je možné vybrat kontakty, které se po stisku tlačítka Aktualizovat mají do ISIN přenést.

Šablona záhlaví tisku
Do IS Galen je přidaná nová šablona záhlaví tisku při použití tisku PLS faktur. Naleznete ji správce v modulu Nástroje, okno Šablony, záložka Záhlaví tisku, jako typ PLS faktura.

Bankovní účet
Od nové verze bude možné bankovnímu spojení přiřadit příznaky ,,Faktura pro pacienta” nebo ,,Faktura PLS”. Bankovní spojení označené prvním příznakem se bude zobrazovat při vytváření faktury v ordinaci v okně Stav účtu. Příznakem faktura pro pacienta je možné označit vícero bankovních spojení.
Bankovní spojení označené příznakem Faktura PLS se bude používat jako hodnota v modulu Design a při vytváření záhlaví tisku v modulu nástroje. Tento příznak lze použít jenom na jedno bankovní spojení.

Funkce odložení pacienta

Funkce odložení pacienta bude dostupná od nové verze také v modulu Objednávaní. Funkcionalita dokáže odložit rozpracovanou práci a vrátit se k ní na jeden klik. Pro zpřístupnění funkcionality kontaktujete našeho obchodního manažera p. Petrička, nebo naši telefonickou podporu.

Zadání více pracovních pozic

Do Galenu byla přidána podpora pro přidání více pracovních pozic u jednoho zaměstnavatele. Nově tedy bude možné, aby pacient měl v Galenu u jednoho zaměstnavatele vedeny 2 různé pracovní pozice. Rozlišení probíhá na základě rozdílného nastavení v poli PLS Skupina. Při vystavení eNeschopenky je pak možné vystavit neschopenku pro každou pracovní pozici zvlášť.

Novinky ve verzi k 25. 5. 2021

By | specialni | No Comments
Úprava zobrazení chyb při vykazování výkonů
Byla vytvořena funkcionalita pro upozornění na konflikt ve vykazování výkonů v editoru výkonů. Nově se bude pod každým výkonem, který není možné vykázat z důvodu konfliktu v pravidlech výkonů zobrazovat informace, co konflikt způsobilo. Například, pokud dojde k vykázání dvou výkonů, které nemohou být společně vykázány, objeví se u obou těchto výkonů text pravidla. Po korekci informace zmizí. Tato kontrola je vázána na stisk tlačítka OK v editoru výkonů.
Nároky
Do definice očkovacích látek byl přidán příznak pro látky, které jsou aplikovány celoživotně. Tato změna se projeví v modulu nároky tak, že po zočkování poslední dávkou této látky již nebudou nároky na dané onemocnění automaticky tvořeny, a tím pádem nebudou pacienti vyzýváni k návštěvě ordinace a očkování.

Novinky ve verzi k 11. 5. 2021

By | specialni | No Comments
Nitrooční tlak – nová položka měření
Mezi položky měření, které je možné zadat v dekurzu, byla přidána možnost zadat nitrooční tlak. Tuto položku měření budou mít po nasazení verze dostupnou uživatelé na pracovišti odb. 705. Ostatní uživatelé si ji v případě potřeby mohou zpřístupnit z role Správce: Správa organizace – výběr konkrétního pracoviště – UI konfigurace – zrušit skrytí dané položky měření.

Zadané hodnoty tohoto měření budou také viditelné v grafu.

 

Pokladní kniha

V pokladní knize byla opravena chyba, kdy se v některých případech nerovnaly celkové hodnoty příjmů v části Příjmy a Rekapitulace. Tato chyba byla způsobena nekonzistentním zaokrouhlováním, když částky jednotlivých položek obsahovaly haléřové hodnoty. Zaokrouhlování bylo nyní opraveno tak, aby sedělo s doklady. Do reportu byla dále přidána 10% sazba DPH, která dříve spadala do kategorie Ostatní. Dále byly provedeny mírné úpravy zobrazení údajů Období, Pracoviště, Pokladna, Město a IČP tak, aby nebyly zobrazovány zbytečně veliké odskoky.

 

Dispenzární skupina Na základě vyhlášky MZČR byl doplněný seznam dispenzárních skupin o skupinu “Osoby po prodělaném nebo suspektně prodělaném onemocnění COVID-19 se závažnými přetrvávajícími následky trvajícími více než 12 týdnů”. Aby bylo možné pacienta do této skupiny v AIS Galen zařadit, je nutné skupinu přidat na dané pracoviště: modul Nástroje – Číselníky – Dispenzární skupiny.

Novinky ve verzi k 27. 4. 2021

By | specialni | No Comments

Funkcionalita upozornění pro uživatele
Připravili jsme pro Vás zcela novou funkcionalitu upozornění pro uživatele.
Tato upozornění je možné použít k různím účelům, například:

 • Osobní To-Do list.
 • Zaznamenání důležitých úloh/událostí.
 • Sdělování informací mezi uživateli mezi pracovišti, společností nebo mezi recepcí a ordinací.

Kompletní popis funkcionality je dostupný v příloze.
V případe zájmu o zapnutí funkcionality nás kontaktujte pomocí Helpdesku. Cena za zapnutí funkcionality je 2420 Kč a cena za provoz je 121 Kč za měsíc. Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Zákazníkům, kteří mají více jak 5 IČP, stanoví cenu individuálně náš obchodní manažer, kterého můžete kontaktovat emailem na petricko@stapro.cz.

Filtrace ceníkových položek v modulu Nadstandardní péče
Do ceníků v nadstandardní péči byla doplněna možnost filtrování Aktivních a Platných položek.

Nový způsob načítání dekurzů
V nové verzi bude nasazeno nové načítání dekurzů. Došlo ke změně způsobu, jakým jsou data dekurzů načítána. Viditelnou změnou, oproti předchozímu stavu, je stránkování záznamů. Pokud je pomocí pravého posuvníku posouván dekurz do historie, objevuje se nad posuvníkem kolečko načítání jednotlivých stránek. Načítání se viditelně projeví převážně u dekurzů s velkým počtem záznamů. Načítání takových dekurzů je nyní několikrát rychlejší než u předešlého načítání.