Category

Novinky

MEDIDAYS 2023

By | Nezařazené | No Comments

Dne 20. – 21. ledna 2023 se účastníme konference MEDIDAYS 2023.

Součástí konference bude prezentace i našeho ambulantního systému FONS Galen.

Těšíme se, že se zde společně setkáme.

Více o akci ZDE

Novinky ve verzi k 21. 12. 2021

By | specialni, specialni | No Comments

Předepisování elektronických receptů pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek

Na základě změny zákona o návykových látkách č. 167/1998 Sb. a změnách některých dalších zákonů (primárně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech), která má účinnost od 1. ledna 2022, bude povinné od 1. ledna 2022 předepisovat elektronické recepty také pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek (dříve předpis na listinný recept s modrým pruhem).

Při předpisu léčivého přípravku z přílohy 1 a 5 (příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 463/2013 Sb. a příloha č. 5 k Nařízení vlády č. 463/2013 Sb.) nebo konopí bude eRecept automaticky opatřen příznakem Vysoce návyková látka.

Pro předpis vysoce návykové látky na eRecept je nutné v konfiguraci pracoviště vyplnit hodnotu „Kraj“ (Správce – Správa organizace – Struktura – Pracoviště).

Takový eRecept má následující vlastnosti:

• Na eRecept s označením „Vysoce návyková látka“ bude možné předepsat jen jednu položku (s libovolným množstvím do max. výše povolené systémem eRecept).

• eRecept s označením „Vysoce návyková látka“ má maximální platnost 30 dní od založení.

• eRecept s označením “Vysoce návyková látka“ nesmí být opakovací.

V případě tisku papírové průvodky eReceptu bude tato opatřena označením Vysoce návyková látka. Průvodka eReceptu s označením „Vysoce návyková látka“ bude tisknuta vždy tak, že jedna průvodka bude vytištěna na jeden list i v případě, kdy je v konfiguraci pracoviště nastavena možnost tisku více průvodek na jeden list (možnost tisku více průvodek na jeden list je placenou funkcionalitou).

Nasazení další verze

proběhne 18. 1. 2022.

Novinky ve verzi k 9. 11. 2021

By | Nezařazené | No Comments

Pojišťovna pacienta v ISIN

Při odeslání vakcinace do ISIN bude zároveň odesílán kód pojišťovny pacienta platný k datu vakcinace.

Pod tlačítkem Kontaktní údaje pacienta v ISIN je možné zobrazit a aktualizovat pojišťovnu pacienta, kterou má zadanou v ISIN.
pokusný text

Novinky ve verzi k 14. 9. 2021

By | specialni | No Comments

Výběr sortimentu

Při výběru sortimentu v PLS prohlídkách a v okně Stav účtu je možný vícenásobný výběr položek s informací o celkové ceně veškerých položek.

Změna ikony nového vyšetření

Od nové verze bude ikona pro nové založení vyšetření (nové prohlídky) přesunutá z horního panelu přímo do okna vyšetření.

Uznání vakcinace proti Covid-19 ze zahraničí

Pokud byl pacient očkován proti Covid-19 v zahraničí, je potřeba informaci o podané dávce zaslat do ISIN. V takovém případě se v Galenu nevykazuje výkon, pouze se očkování doplní a odešle se informace do ISIN.Po výběru očkovací látky a pořadí dávky v očkovacím schématu uživatel zaškrtne checkbox „Uznat vakcinaci ze zahraničí“.

V dalším okně vyplní informace, které je nutné zaslat do ISIN.

Hodnoty polí šarže a exspirace látky nejsou v případě uznání očkování za zahraničí povinné.

Sjednocení vzhledu vyšetření v odbornosti gynekologie

V odbornosti gynekologie budou od nové verze sjednoceny a rozšířeny vzhled a funkčnost vyšetření.