Category

Novinky

Novinky ve verzi k 21. 12. 2021

By | Nezařazené | No Comments

Předepisování elektronických receptů pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek

Na základě změny zákona o návykových látkách č. 167/1998 Sb. a změnách některých dalších zákonů (primárně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech), která má účinnost od 1. ledna 2022, bude povinné od 1. ledna 2022 předepisovat elektronické recepty také pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek (dříve předpis na listinný recept s modrým pruhem).

Při předpisu léčivého přípravku z přílohy 1 a 5 (příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 463/2013 Sb. a příloha č. 5 k Nařízení vlády č. 463/2013 Sb.) nebo konopí bude eRecept automaticky opatřen příznakem Vysoce návyková látka.

Pro předpis vysoce návykové látky na eRecept je nutné v konfiguraci pracoviště vyplnit hodnotu „Kraj“ (Správce – Správa organizace – Struktura – Pracoviště).

Takový eRecept má následující vlastnosti:

• Na eRecept s označením „Vysoce návyková látka“ bude možné předepsat jen jednu položku (s libovolným množstvím do max. výše povolené systémem eRecept).

• eRecept s označením „Vysoce návyková látka“ má maximální platnost 30 dní od založení.

• eRecept s označením “Vysoce návyková látka“ nesmí být opakovací.

V případě tisku papírové průvodky eReceptu bude tato opatřena označením Vysoce návyková látka. Průvodka eReceptu s označením „Vysoce návyková látka“ bude tisknuta vždy tak, že jedna průvodka bude vytištěna na jeden list i v případě, kdy je v konfiguraci pracoviště nastavena možnost tisku více průvodek na jeden list (možnost tisku více průvodek na jeden list je placenou funkcionalitou).

Nasazení další verze

proběhne 18. 1. 2022.

Novinky ve verzi k 9. 11. 2021

By | specialni | No Comments

Pojišťovna pacienta v ISIN

Při odeslání vakcinace do ISIN bude zároveň odesílán kód pojišťovny pacienta platný k datu vakcinace.

Pod tlačítkem Kontaktní údaje pacienta v ISIN je možné zobrazit a aktualizovat pojišťovnu pacienta, kterou má zadanou v ISIN.
pokusný text

Novinky ve verzi k 14. 9. 2021

By | specialni, specialni | No Comments

Výběr sortimentu

Při výběru sortimentu v PLS prohlídkách a v okně Stav účtu je možný vícenásobný výběr položek s informací o celkové ceně veškerých položek.

Změna ikony nového vyšetření

Od nové verze bude ikona pro nové založení vyšetření (nové prohlídky) přesunutá z horního panelu přímo do okna vyšetření.

Uznání vakcinace proti Covid-19 ze zahraničí

Pokud byl pacient očkován proti Covid-19 v zahraničí, je potřeba informaci o podané dávce zaslat do ISIN. V takovém případě se v Galenu nevykazuje výkon, pouze se očkování doplní a odešle se informace do ISIN.Po výběru očkovací látky a pořadí dávky v očkovacím schématu uživatel zaškrtne checkbox „Uznat vakcinaci ze zahraničí“.

V dalším okně vyplní informace, které je nutné zaslat do ISIN.

Hodnoty polí šarže a exspirace látky nejsou v případě uznání očkování za zahraničí povinné.

Sjednocení vzhledu vyšetření v odbornosti gynekologie

V odbornosti gynekologie budou od nové verze sjednoceny a rozšířeny vzhled a funkčnost vyšetření.

Upozornění pro lékaře

By | homepage | No Comments

Nově můžete v Galenu začít používat nástroj, který umožňuje zapisovat upozornění pro jednoho nebo více pracovníků.

Tato upozornění je možné použít k různím účelům, například:

  • Osobní To-Do list.
  • Zaznamenání důležitých úloh/událostí.
  • Sdělování informací mezi uživateli mezi pracovišti, společností nebo mezi recepcí a ordinací.

Například pokud na recepci volá pacient a potřebuje informace od konkrétního lékaře, na recepci do Galenu zapíšou upozornění lékaři s tím, co je potřeba pacientovi sdělit a automaticky se zobrazí i kontakt na pacienta, pokud je v jeho kartě zadaný. Je možné upozornění používat také pro sebe, kdy si sám lékař zapíše své poznámky, nebo například jako to do list. Také je možné zadávat důležité informace pro více uživatelů (například pro druhou směnu atp.).

Upozornění může používat jakýkoli uživatel bez ohledu na jeho zadanou roli.

V případě zájmu o zapnutí funkcionality nás kontaktujte pomocí Helpdesku, nebo skrze našeho produktového manažera Daniela Petrička na petricko@stapro.cz.

Kolik času můžete ušetřit s bezpapírovou ambulancí?

By | homepage, homepage, homepage | No Comments

V kartotéce trvá vyhledání jednoho pacienta (dokument k pacientovi) cca 1 minutu. Pokud máte Elektronickou zdravotnickou dokumentaci (EZD)/bezpapírovou ambulanci, vyhledání dokumentu nebo pacienta v kartotéce trvá maximálně 15 vteřin. Pokud budete průměrně vyhledávat dokumentaci k 20 pacientům denně, ušetříte tak 9 minut denně, 180 minut měsíčně a 36 hodin ročně. Pokud musíte vyhledávat dokument v archivu, je časová úspora s EZD ještě mnohem vyšší.

Za tu dobu průměrný lékař zvládne vyšetřit více než 100 pacientů. Informujte se u nás o dalších výhodách EZD neboli bezpapírové ambulanci.

Rádi Vám vše ukážeme, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře nebo přímo na emailu petricko@stapro.cz

PF 2021

By | Uncategorized @cs | No Comments

Všem našim zákazníkům děkujeme za přízeň v roce 2020 a budeme se těšit, že společně vykročíme i do roku 2021. Přejeme Vám hlavně pevné zdraví, klid a pohodu během svátků. Váš tým FONS Galen.

Jak budeme fungovat v době svátků

By | Uncategorized @cs, Uncategorized @cs, Uncategorized @cs, Uncategorized @cs | No Comments
Jako je tomu všude jinde, tak i u nás bude mít většina našeho týmu dovolenou, ale i tak bude naše podpora fungovat normálně tak, jak jste zvyklí. Žádné omezení služeb neplánujeme. Výjimkou jsou aktualizace verze, které budeme nasazovat až po Novém roce. Přejeme Vám krásné a klidné prožití svátků v kruhu Vašich nejbližších a budeme se na Vás těšit v roce 2021.