Dne 17. – 19. 5. 2024 proběhla ve Slovanském domě v Praze XVIII. Jarní interaktivní konference SVL. S FONS Galenem jsme tam byli také. Ambulantní systém FONS Galen představuje:

·       Jednoduchost programu

·       Dostupnost odkudkoliv

·       Vysoká míra zabezpečení

·       Automatické zálohování

Nestihli jste konferenci a chcete se o systému do vaší ambulance dozvědět více?

Kontaktujte nás:

Ing. Gabriela Pořízková
obchodní manažer
gabriela.porizkova@stapro.cz
Tel.: +420 732 595 497

Jakub Šlégl
obchodní manažer
jakub.slegl@stapro.cz
Tel: +420 603 458 153

Všem našim zákazníkům, partnerům a spolupracovníkům přejeme krásné Vánoce, děkujeme za přízeň v roce 2023 a budeme se těšit, že společně vykročíme i do roku 2024, do kterého přejeme jen to nejlepší!

Dne 24. – 25. března 2023 se bude v Clarion Congress Hotel Prague konat již 17. ročník kongresu Primární péče.

Akce se účastníme jako partneři a představíme Vám zde náš ambulantní systém FONS Galen.

Těšíme se, že se zde společně setkáme.

Více informací o kongresu naleznete zde.

Dne 20. – 21. ledna 2023 se účastníme konference MEDIDAYS 2023.

Součástí konference bude prezentace i našeho ambulantního systému FONS Galen.

Těšíme se, že se zde společně setkáme.

Více o akci ZDE

Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku hlavně zdraví, mnoho štěstí a spoustu pracovních a osobních úspěchů.

Dne 25. – 26. listopadu 2022 se účastníme Hradeckých pediatrických dnů v Hradci Králové.

Těšíme se, že se zde společně setkáme.

Více o akci zde

 Dne 23. – 24. 9. 2022 se budeme účastnit XXIX. Brněnských dnů praktického lékařství v Univerzitním kampusu Brno.

Budeme se těšit na setkání s Vámi.    

Více o konferenci zde

  1. – 29. května 2022

Univerzitní kampus Brno – Bohunice

Více o konferenci zde

Předepisování elektronických receptů pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek

Na základě změny zákona o návykových látkách č. 167/1998 Sb. a změnách některých dalších zákonů (primárně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech), která má účinnost od 1. ledna 2022, bude povinné od 1. ledna 2022 předepisovat elektronické recepty také pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek (dříve předpis na listinný recept s modrým pruhem).

Při předpisu léčivého přípravku z přílohy 1 a 5 (příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 463/2013 Sb. a příloha č. 5 k Nařízení vlády č. 463/2013 Sb.) nebo konopí bude eRecept automaticky opatřen příznakem Vysoce návyková látka.

Pro předpis vysoce návykové látky na eRecept je nutné v konfiguraci pracoviště vyplnit hodnotu „Kraj“ (Správce – Správa organizace – Struktura – Pracoviště).

Takový eRecept má následující vlastnosti:

• Na eRecept s označením „Vysoce návyková látka“ bude možné předepsat jen jednu položku (s libovolným množstvím do max. výše povolené systémem eRecept).

• eRecept s označením „Vysoce návyková látka“ má maximální platnost 30 dní od založení.

• eRecept s označením “Vysoce návyková látka“ nesmí být opakovací.

V případě tisku papírové průvodky eReceptu bude tato opatřena označením Vysoce návyková látka. Průvodka eReceptu s označením „Vysoce návyková látka“ bude tisknuta vždy tak, že jedna průvodka bude vytištěna na jeden list i v případě, kdy je v konfiguraci pracoviště nastavena možnost tisku více průvodek na jeden list (možnost tisku více průvodek na jeden list je placenou funkcionalitou).

Nasazení další verze

proběhne 18. 1. 2022.