All Posts By

Jan Purkert

Kontinuální pomoc Ukrajině

By | homepage | No Comments

V návaznosti na předchozí rozhodnutí o jednorázové finanční podpoře holdingu FONS JK Group, a.s. Ukrajině se správní rada holdingu rozhodla pokračovat v potřebné kontinuální pomoci a do odvolání pravidelně měsíčně podporovat snahu Ukrajiny o obranu vlastního území a národa. V současné době budeme každý měsíc posílat za holding 250tisíc na účet zastupitelského úřadu Ukrajiny v ČR. Chceme tímto krokem dát i signál, že naše podpora Ukrajině by měla být průběžná a dlouhodobá. I když doufám, že v dohledné době skončí válečný konflikt, bude i prostá obnova do původního stavu potřebovat spoustu let a obrovskou sumu finanční pomoci. Přispíváme tudíž i my naší malou kapkou, kterou doufejme budou následovat i ostatní společnosti a státy.

Na závěr bychom chtěli říci, že chceme věřit, že v co nejbližší době nebudeme přispívat na pomoc v obraně Ukrajiny před Ruskem, ale na její obnovu do lepšího stavu, protože Rusko bude muset pod sankcemi mezinárodního společenství zaplatit všechny způsobené škody, i když promarněné životy lidí už nikdo žádné straně nedokáže ničím vyrovnat.

Správní rada FONS JK Group, a.s.

eOčkování

By | homepage, homepage, homepage, homepage | No Comments

V souvislosti s novelou zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a jejím dopadu do zákona č. 378/2007 Sb., o
léčivech, která nabyla účinnosti dne 8. října 2021 mají lékaři povinnost bezodkladně učinit elektronický záznam o očkování pacienta prostřednictvím systému eOčkování (SÚKL).

Termín spuštění povinného zaznamenávání očkování do systému je stanoven na 1. leden 2022 navíc se šestiměsíčním bezsankčním obdobím.

Nicméně pokud dojde ze strany lékaře k zápisu očkování již po 1. prosinci 2021, není to problém, neboť i po 1. lednu
2022 bude umožněno zaznamenávat očkování zpětně.

Tento harmonogram a bezsankční období bylo ze strany Ministerstva zdravotnictví zvoleno primárně pro bezstresové zapojení lékařů do nového modulu a dostatek času na zavedení této změny do praxe.

Lékaři mají možnost nahlížet na informace nebo informace do eOčkování odesílat prostřednictvím webové aplikace SÚKL.

V případě zájmu o propojení AIS Galen a eOčkování nabízíme nadstandardní moduly.

 

eOčkování

By | Nezařazené | No Comments

V souvislosti s novelou zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a jejím dopadu do zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, která nabyla účinnosti dne 8. října 2021mají lékaři povinnost bezodkladně učinit elektronický záznam o očkování pacienta prostřednictvím systému eOčkování (SÚKL).

Termín spuštění povinného zaznamenávání očkování do systému je stanoven na 1. leden 2022 navíc se šestiměsíčním bezsankčním obdobím. Nicméně pokud dojde ze strany lékaře k zápisu očkování již po 1. prosinci 2021, není to problém, neboť i po 1. lednu 2022 bude umožněno zaznamenávat očkování zpětně.

Tento harmonogram a bezsankční období bylo ze strany Ministerstva zdravotnictví zvoleno primárně pro bezstresové zapojení lékařů do nového modulu a dostatek času na zavedení této změny do praxe.

Lékaři mají možnost nahlížet na informace nebo informace do eOčkování odesílat prostřednictvím webové aplikace SÚKL. V případě zájmu o propojení AIS Galen a eOčkování nabízíme nadstandardní moduly.

PF 2022

By | specialni | No Comments

Vážení zákazníci, partneři, přátelé,

dovolte nám popřát krásné Vánoce, především pevné zdraví, spoustu trpělivosti a hodně sil v této nelehké době.

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme vše nejlepší do nového roku.

STAPRO s. r. o.