Novinky ve verzi k 1.3.2022

Uživatelské záznamy v číselníku

Uživatel s rolí Správce má možnost vytvořit vlastní položky v číselníku Výkony a Žadatelé VZP, který se využívá při zadávání žádajícího IČP. Popis funkcionality je uveden v

Záznamy v číselníku vytvořené uživatelem_popis

Úpravy v konfiguraci EZD

V nové verzi bude možné konfigurovat upozornění na nepodepsané dokumenty přímo pro jednotlivé uživatele.
Společnostem, které již EZD využívají, bude upozornění na nepodepsané dokumenty zapnuté pro všechny uživatele, který mají povolený modul EZD. Rozhodné datum, od kterého bude systém upozorňovat na nepodepsané dokumenty, bude pro každého uživatele to, které bylo nastaveno nad celou společností.

Počet kontaktů v upozornění na objednávku

Při zakládání objednávky pacienta do kalendáře se v části notifikace zobrazuje možnost definovat, na které kontakty je potřeba upozornění týkající se objednávky odeslat. Přednastavenou volbou u všech typů notifikací je „všechny kontakty“. Nově bude v položce „všechny kontakty“ uveden počet platných kontaktů daného typu, např. Všechny kontakty (3). To znamená, že pacient má uvedeny tři platné kontakty a uživatel by měl případně s pacientem konzultovat, zda má upozornění na objednávku přijít na všechny tři kontakty.